Metalurgie

Solutii software pentru simulare numerica in industria metalurgica

Cerinta globala pentru materiale speciale ingineresti a crescut constant in ultimii ani datorita pietelor economice aflate in continua dezvoltare la nivel global. In acelasi timp, problemele legate de protectia mediului au generat atentie sporita pentru ecologizarea tuturor proceselor de fabricatie. Metalele create prin metode stiintifice satisfac mai bine atat cerintele clientilor finali cat si pe cele de mediu, fata de majoritatea polimerilor sau a altor materiale traditionale. Cu toate acestea, costurile de fabricatie si consumul de energie asociate industriei metalurgice fac subiectul unei presiuni imense la nivel global. Importanta design-ului si a proceselor gestionate prin simulare numerica (Simulation Driven Process and Product Design – SDPD) precum si a optimizarii produselor, a atins cote record in incercarea de a indeplini cererile pietei  economice (timp de dezvoltare scurt, costuri reduse, fiabilitate si calitate).


Courtesy of MAHLE Metal Leve S.A.MAHLE Metal Leve used Fluent to verify the influence of a cyclon over the inlet flow of an air intake system.

Courtesy of Institute of Applied Mechanics Brno, Ltd. Model of the bucket wheel excavator SchRs 1320/4x30

Solutiile tehnologice oferite de ANSYS sunt folosite pe tot parcursul lantului de activitati din industria metalurgica:

  • Industria miniera si prelucrarea minereurilor: transport, separare, sinterizare, degazeificare, flotatie, filtrare, hidrometalurgie, tratamente termice, recuperarea caldurii, cicloane
  • Procese primare: furnale, LD, EAF, celule Hall, anozi inerti, calcinare, retorte pentru electroliza, rafinare electrolitica
  • Procese secundare:turnare continua, distribuitor de turnare continua, ARS, LF, VD, retopire, formarea cristalelor, ESR, PAM
  • Procese de formare: turnare, laminare, forjare, extrudare
  • Productie: forjare, hidro-formare, prelucrare prin aschiere, stantare, electroplacare, sudura, CVD, PVD
  • Comportarea structurala a metalelor: fier si otel, aluminiu, zinc, magneziu, cupru, metale pretioase, superaliaje (Ti/Ni), siliciu, etc.

Cele mai importante centre de cercetare inginereasca si tehnologica din industria metalurgica beneficiaza de avantajele metodelor de simulare numerica. Ariile de aplicatie se intind de la imbunatatirea proceselor de fabricatie si optimizarea acestora pana la abordarea unor medode de procesare care sa afecteze mai putin mediul inconjurator.  ANSYS ofera solutii multiple prin rezolvarea problemelor multifizice: dinamica fluidelor, modelarea mecanica, interactiunea fluid-structura, electromagnetism, toate inglobate intr-o arhitectura software adaptiva.